با تیم اکسیر مدیا آشنا شوید

تیم قدرتمند اکسیر مدیا اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد.

همراهان شما در اکسیر مدیا

مهدی صدق زاده

مدیر تیم

مهدی آقالو

برنامه نویس

حمید نجاتی فرد

روابط عمومی

سامان کرمی اصل

بازاریابی و فروش
فهرست